ราคาเริ่มต้นเพียง 98,000 บาท

ภายนอกตู้สำนักงาน

ภายนอกตู้สำนักงาน

ภายในตู้สำนักงาน

ภายในตู้สำนักงาน